Champions, Tjänstehundar, Hundar med titlar m.m.

Snjos Blue Aramis

SE UCH

TJH (Patrull)

KORAD

Snjos Blue Bora

TJH - Räddning i Holland

Snjos Blue Chilra

SE UCH

KORAD

Certp. Ekl Skh

Godk. Ekl Sph

Snjos Blue Dorak

KORAD

Snjos Blue Elda

SE UCH

Cert. Ekl Sph

Snjos Blue Falling Snowflake

SE UCH

KORAD

RLD N

Snjos Blue Fire Stick

CIB-NORD UCH

KORAD

NORD-V11-19

RLD N&F&A&M

SE V -1 3

SE V- 18 & SE VV- 18

Snjos Blue Ambra

SE UCH

TJH (Räddning)

KORAD

SE V-01

bettan_ambra_liten.jpg

Snjos Blue Brynja

SPH II

Snjos Blue Dinger

TJH - Räddning i DK

FP 

RH

BPB

BPAB

Snjos Blue Deera "Xena"

HSAS, HXAc

(Vallningstitlar i USA)

Snjos Blue Frost On Grass

KORAD

SPH I

Snjos Blue Flaming Arrow

FI UCH (Finsk Utställningschampion)

Snjos Blue Gibbs

 

KORAD

Snjos Red Gilgandra

KORAD

Snjos Blue Hyrrokkin

RLD F

RLD N

SPH I

SPH II

Snjos Blue Illuka

 

TJH POLISHUND

Snjos Blue Jarra

NL CH (Norsk lydnadschampion)

Snjos Red Jarrh

KORAD

SE UCH

SKH I

SPH II

Snjos Blue Largoo

KORAD

LD STARTKLASS

SE JV-16

SE UCH

SPH I & II

Snjos Blue Ibor

 

FP

Snjos Red Jika

TJH PATRULL

Snjos Red Jundee

KORAD

SE UCH

Snjos Red Marook

LD STARTKLASS

Snjos Red Malka

KORAD